PROJEKT

Inováciami k zvýšeniu
konkurencieschopnosti
a rastu spoločnosti
LVC media s.r.o.

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

Zvýšenie konkurencieschopnosti
a rastu spoločnosti inováciou produktu.

PRIJÍMATEĽ NFP

LVC media s.r.o.
Nižné Kapustníky 3
04012 Košice – Juh
www.lvc.sk

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Kúpna zmluva
(dátum zverejnenia: 6.6.2019)


2019 © LVC media s.r.o.